Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
004

Příspěvěk na pořízení polohovacího zařízení pro Vojtíška Mertu
Nadační fond Advokáti dětem přispěl částkou 20.000,-- na nákup polohovacího zařízení Leckey MYGO pro Vojtíška Mertu.
Děkujeme našim dárcům a partnerům, že jsme mohli pomoci 7 letému Vojtíškovi pořídit polohovací zařízení, které mu usnadní pobyt ve školce.

Vojtíškovi a celé jeho rodině přejeme mnoho zdraví, štěstí, mnoho sil ve zdolávání nelehkých životních překážek a také mnoho úsměvů.Dobrý den,
obracíme se na Vás s prosbou o finanční dar na pořízení speciální židličky pro našeho syna.

Jsme rodiče 7. letého chlapečka Vojty, který od počátku svého života musí bojovat s nepřízní osudu. Narodil se po mnoha problémech dvojčetného těhotenství způsobených tzv.TTTSy ( transfůzní syndrom jednovaječných dvojčat) a po úmrtí brášky Vašíka. Ač byl hodně malinký, byl to veliký a zdravý šikula. Bohužel však 10. den po porodu prodělal na JIP závažnou infekci (zápal plic, zánět mozku). V důsledku toho má těžké kombinované postižení (pohybové, smyslové, mentální, epilepsii). Péče o něj je velmi náročná, nicméně i tak nám přináší hodně radosti. Vojta je totiž chlapík, který nám nedovolí smutnit, lamentovat nad nepřízní osudu, či cokoliv vzdávat a to i v takových případech, kdy si myslíme, že už nám na nic síly nestačí. Jeho chuť do života a stále veselá povaha nám nedovolí polevit v tom, abychom pro něj vytvářeli takové podmínky, které si zaslouží a jež mu alespoň částečně pomůžou kompenzovat jeho handicap a žít důstojný život.

Více než dva roky jsme se snažili Vojtu začlenit do dětského kolektivu speciální mateřské školky pro TP. K pravidelné řádné docházce do MŠ byl přijat až v tomto školním roce, za pomoci veřejného ochránce práv. Máme z toho velkou radost, ale zároveň nám přibyla další nečekaná starost. Bohužel jsme zjistili, že ač se jedná o speciální školku, jež je součástí komplexu několika typů škol pro tělesně postižené děti, je třeba Vojtovi do školky a následně od září 2013 do školy zajistit vhodné polohovací zařízení - speciální židličku. Zatím jsme mu pořídili provizorní, ne zcela vyhovující. Rádi bychom mu však pro další školní docházku zajistili kvalitní a již zcela vyhovující, nejlépe totožnou s tou, kterou používáme doma, ve které je Vojta spokojený a která se nám ve všech směrech velmi osvědčuje - polohovací zařízení Leckey MyGo od firmy Otto Bock.
Pořízení této kompenzační pomůcky je finančně velmi náročné, proto bychom Vás tímto chtěli poprosit o pomoc. Se stejnou prosbou jsme se obrátili i na jiné nadace, stále nám k dosažení cílové částky ale chybí více jak polovina.
Děkujeme

Kamila a Petr Mertovi