Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Boruvka1

Podpora projektu "Doprava dětí a mládeže s tělesným postižením" O.s. Borůvka
Nadační fond Advokáti dětem podpořil projekt Občanského sdružení Borůvka - "Doprava dětí a mládeže s tělesným postižením" a to částkou 10.000,-- Kč. Tento příspěvek bude použit na úhradu části mzdových nákladů jednoho z řidičů, který poskytuje služby tělesně postiženým dětem a mladým lidem při rozvozech do škol.

Projekt „Doprava dětí a mládeže s tělesným postižením“ je určen dětem a mladým lidem s tělesným handicapem, kteří docházejí do Jedličkova ústavu v Praze a běžných středních a vysokých škol. O.s. Borůvka se snaží ulehčit této skupině cestu za vzděláním a volnočasovými aktivitami. Díky mobilitě se klienti stávají samostatnější a zvyšuje se jejich pocit nezávislosti.

Jsme rádi, že jsme mohli podpořit O.s. Borůvka, které svou činnost zaměřuje na integraci osob s tělesným postižením do běžného každodenního života a s ním spojených aktivit jako jsou, docházka za vzděláním, vytváření pracovních míst, informovanost veřejnosti o problematice lidí s handicapem.

Zde je poděkování od předsedkyně O.s. Borůvka, paní Marcely Langkramerové:

Srdečně děkujeme nadačnímu fondu Advokáti dětem za vstřícné jednání, ochotu zabývat se naším požadavkem a velmi krátký čas k posouzení a schválení naší žádosti. Příspěvek nadačního fondu pomůže k úspěšné realizaci projektu dopravy dětí a mladých lidí, kteří se díky ochotným řidičům a upraveným mikrobusům mohou vzdělávat v prostředí svých zdravých
vrstevníků.

Občanské sdružení Borůvka, V Pevnosti 4, 128 41, Praha 2
e.mail: osboruvka@osboruvka.cz, www.osboruvka.cz