Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Logocf

Opět jsme podpořili organizaci Kub nemocných cystickou fibrózou,o.s.

www.cfklub.cz


a to částkou 5.000,-- na realizaci jejich projektu "Komplexní péče o nemocné cystickou fibrózou".

Tento projekt zahrnuje aktivity jako sociální poradenství související s léčbou CF,návštěvy v nemocnici, kde psychologové a sociální pracovnice Klubu navštěvují děti s CF, dále poskytování psychologické péče, víkendové setkání rodičů, edukace nemocných CF a poskytnutí příspěvků na materiální a finanční pomoc.

Cílem projektu je vytvořit pro nemocné CF a jejich blízké provázaný sytém včasné diagnostiky, stále edukace o léčbě CF, psychologické ale i materiální podpory.

Vytvořením a stálým posilováním tohoto provázaného systému lze zajistit, že kvalita života nemocných zůstane po co nejdelší dobu na dobré úrovni.
Projekt bude sloužit cca 600ti nemocným cystickou fibrózou.