Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Logo_o.s. Sdc14029

Tento měsíc jsme podpořili občanské sdružení Cesta slunce...

www.cestaslunce.wz.cz


...a to částkou 10.000,--, která má pomoci zafinancovat projekt "Respitní víkendové pobyty pro těžce postižené děti v r.2013". Tyto pobyty jsou sdružením Cesta slunce organizovány 9x do roka a to za účelem umožnit těmto dětem strávit čas jinde než v domácím prostředí či školním prostředí. Zároveň Respitní pobyty umožňují rodičům, kteří celodenně pečují o své postižené děti, odpočinout si, věnovat se zdravým členům rodiny, či svým koníčkům.

Jsme rádi, že jsme mohli podpořit tento smysluplný projekt. Organizaci Cesta slunce přejeme mnoho zrealizovaných Respitních pobytů a v neposlední řadě stále spokojené dětské klienty.


Zde je krátké představení občanského sdružení Cesta slunce, slovy paní místopředsedkyně Ireny Vagenknechtové:

"Toto sdružení bylo založeno v r. 2005 jako nezisková organizace, rodiči těžce postižených dětí a mladých dospělých, za účelem přímé a vhodné pomoci svým členům. Ve sdružení
pracujeme jako dobrovolníci a tudíž veškeré získané prostředky jdou na naše projekty.

V našem občanském sdružení máme v současné době 11 dětí, z toho 4 autisty, 3 vozíčkáře a všechny děti trpí mentální a tělesnou retardací. Jen dvě děti mluví a jsou schopny částečné sebeobsluhy, ostatní děti potřebují neustálý dohled a pomoc při všech úkonech.

První roky jsme se orientovali na pomoc stacionáři, který děti navštěvovaly. Pomohli jsme vybavit šatnu, tělocvičnu, zajistili jsme různé polohovací a terapeutické pomůcky, přispívali jsme na hipoterapii, plavání a solnou jeskyni. V době rekonstrukce a stěhování do nového stacionáře jsme zajistili dopravu dětí z domova a zpět do náhradního zařízení na Proseku. Přispěli jsme na dvě školy v přírodě a zorganizovali a zajistili jsme dva letní pobyty u moře v Řecku, kam rodiče, kteří se nemohli zúčastnit mohli poslat dítě samotné s osobní asistentkou. Uspořádali jsme také pobyt na horách pro rodiče s dětmi a dva zářijové pobyty v jižních Čechách, kde se měli rodiče možnost setkat a předat si vzájemně zkušenosti.
Jelikož děti částečně přešly do jiných zařízení a stacionář si koncem roku 2010 založil své občanské sdružení, soustředila se naše orientace na přímou pomoc rodinám s postiženým dítětem. Také jsme finančně pomohli speciální škole, kterou navštěvují naši děti, při pořízení interaktivní tabule.

Naším hlavním projektem od roku 2007 jsou Respitní víkendové pobyty dětí, o které je mezi rodiči velký zájem. Jednou do měsíce zajišťujeme prostory, stravu a osobní asistentky, které o děti pečují od pátku odpoledne do neděle odpoledne, aby si i rodiče mohli odpočinout nebo se věnovat dalším členům rodiny. Tento projekt se snažíme udržet nadále, protože nabídka této služby v Praze, pro naše těžce postižené děti není.
Z grantů a darů přispíváme na školy v přírodě, individuální ozdravné pobyty a na služby osobní asistence v rodinách, protože děti nám rostou, práce s nimi je náročnější a tak rodiče přivítají pomoc asistentek/tů.
V dnešní době není vůbec lehké sehnat dárce, abychom mohli pomáhat, ale snažíme se a budeme se snažit."