Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
20130531_130434

Baterie do odsávačky pro Lukáška R.
Nadační fond Advokáti dětem zakoupil pro Lukáška R. speciální baterii NiMH do odsávačky hlenů v hodnotě 5.028,--Kč.
Lukáš novou baterii akutně potřeboval především k tomu, aby mohl bezproblémově absolvovat školní výuku a nemusel být omezován prostorem a nutností pobývání blízkosti elektrického zapojení. Jsme rádi, že finanční podpora od našich dárců může takto efektivně pomoci.

Lukáškovi přejeme mnoho zdraví a úspěšné absolvování střední školy bez jakýchkoli překážek..


Poděkování od maminky Lukáše:

Dobrý den,
jmenuji se Petra Reinerová a chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům Nadačního fondu Advokáti dětem. Velice mi pomohl finanční dar na zakoupení nové baterie k odsávačce hlenů, pro mého syna Lukáše.

Lukáš je od narození zcela nepohyblivý, jen pravou rukou zvládne ovládání myši, či joystiku. Je napojen na dýchací přístroj, protože jeho plíce sami nezvládaly dobře dýchat. Proto taky má tracheostomii - otvor do krku, kde se mu tvoří hlen, který je potřeba odsávat, aby se neudusil. Zakoupili jsme odsávačku hlenů, která je nejen do elektriky, tak i na baterii, protože jinak bysme museli být stále v blízkosti elektriky, což je obrovské omezení. Přestože je Lukáš těžce tělesně postižen, je chytrý a společenský. Letos se stal studentem střední školy, což vyžaduje neustálý přesun mezi třídami, takže i funkční bateriovou odsávačku. Během prázdnin jsem zjistila, že baterie už začíná vypínat, proto jsem napsala žádost na Nadační fond Advokáti dětem. Paní Dvořáková mi ochotně vše vysvětlila a udělala pro věc maximum, správní rada žádost schválila a proto může Lukáš studovat bez problémů s odsáváním.

Jsem velice ráda, že můžu poděkovat všem, díky kterým je život s postižením o něco snažší.

S úctou
Reinerová Petra