Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
125

Příspěvek na elektrické polohovací lůžko pro Alenku M., 14let
Nadační fond poskytl příspěvek na speciální elektrické polohovací lůžko pro Alenku M. , a to ve výši 10.000,--Kč.

Dopis s žádostí o pomoc od maminky Alenky:

Dobrý den,
před časem jsem žádala Vaši nadaci o finanční pomoc. Pomoc je určena naší dceři Alence, která má Rettův syndrom. Jedná se o těžké nevyléčitelné, neurologické postižení, zasahuje mentální i fyzickou stránku člověka. Dané onemocnění se vyskytuje výhradně u dívek a děti jsou odkázány na celodenní péči druhé osoby.

V současnosti je Alence 14 let, má těžkou mentální retardaci, oboustranný astigmatismus, stereotypní pohyby rukou a skolióza, která se rozvinula ve více osách (lordóza, kyfóza). Alenka musí neustále nosit trupový korzet, který ji omezuje nejen v běžných činnostech, ale i při spánku.
Vzhledem ke špatné pohyblivosti potřebuje k otočení v korzetu na posteli více místa, také není vhodné při častém zahlenění neustálé podkládání polštáři. Alence velmi pomůže elektrické polohovací lůžko a antidekubitní matrace. Alenka je mobilní sice s nejistou chůzí na široké bázi, přesto nemá nárok žádat na tyto pomůcky úhradu z pojišťovny.

Dané pomůcky mohou Alence zajistit samostatný pohyb na lůžku a kompenzaci některých symptomů jejího onemocnění a jsou pro zmírnění následků opravdu nezbytné.
Z tohoto důvodu jsme se obrátili na Vaši nadaci s prosbou o finanční pomoc. Díky tomuto projektu se to povedlo a jsme tomu moc rádi. Alenka bude mít kvalitní ležení a tím i kvalitní spánek, ráno bude v pohodě a bude moci se tak lépe soustředit na další činnost.

Děkujeme nadaci a dárcům.

Alena Maňasová