Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
P1070291

Podpořili jsme Občanské sdružení CESTA,
a to částkou 10.000,--Kč na pořízení bezbariérové úpravy automobilu pro dopravu osob s tělesným postižením.

Občanské sdružení CESTA provozuje v rámci své činnosti i dopravu formou fakultativní služby. Pečuje o handicapované z Náchoda a okolí a ke svozu do svých zařízení používá dva vozy a jelikož provozy navštěvují především klienti s nejvyšším stupněm postižení, byla nutná bezbariérová úprava automobilů včetně speciálního kotvení na invalidní vozíky a nájezdové rampy.

Jsme rádi, že jsme mohli přispět darovanou částkou do tohoto smysluplného projektu a zároveň přejeme sdružení CESTA mnoho úspěchů v jejich práci

Poděkování:

Děkujeme touto cestou NF Advokáti dětem za finanční podporu projektu na pořízení nájezdové rampy a kotvení pro invalidní vozíky. Toto zařízení je již instalováno ve svozovém automobilu našeho sdružení. NF Advokáti dětem přispěl částkou 10 000,- Kč k řešení problému s přepravou těžce hendikepovaných dětí. Realizace tohoto projektu umožnila i klientům s nejtěžším postižením účastnit se mnoha akcí pořádaných mimo budovy OS Cesta. Dva automobily, které sváží děti z jejich domovů do zařízení naší organizace urazí denně, každé 160 km. Díky takto upravenému vozu jezdí naši klienti například na plavání do nedaleké Kudowa Zdroj, do solných jeskyní, na hipoterapii, na sportovní a kulturní akce, na rehabilitaci , nebo na letní pobyty.
Občanské sdružení Cesta bylo založeno před 20 lety. Pečujeme zde o osoby ve věku od 7 – 50 let s mentálním, fyzickým a smyslovým postižením. Tyto služby poskytujeme v denním stacionáři a dále formou odlehčovací- pobytové služby. Přijímáme klienty se všemi stupni a druhy postižení. Většina našich dětí má však přiznaný nejvyšší stupeň závislosti na pomoci druhé osoby.
Klademe velký důraz na začleňování postižených do společnosti a víme, jak dlouhá cesta zbývá k dosažení tohoto cíle. Odstraňování bariér ve vztahu k hendikepovaným v srdci české společnosti je úkol, se kterým se snažíme úspěšně bojovat.

Denisa Voborníková
Ředitelka účelových zařízení
OS Cesta , Náchod
www.stacionarcesta.cz
.