Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Imag4370

Rehabilitace v ADELI pro Natálku P..
Částkou 10.000,--Kč jsme podpořili šestiletou Natálku P. s dětskou mozkovou obrnou, na dvoutýdenní rehabilitační pobyt v mezinárodním centru ADELI na Slovensku, které se specializuje na rehabilitaci v oblasti neurologie, využívá stimulaci mozku pomoci vesmírno- lékařských přístrojů nebo oxygenoterapie v hyperbarické komoře. Tato intenzivní speciální léčba by Natálce měla pomoci k nácviku chůze, zlepšení rovnováhy a celkových motorických funkcí. Bohužel české zdravotní pojišťovny na tuto léčbu nepřispívají.

Natálce přejeme mnoho úspěchů a pokroků při absolvování této léčby a těšíme se na zprávy z ADELI.

Toto je Natálky příběh a žádost její maminky:

Dobrý den,
jmenuji se Eva Macháčková a žádala jsem u vás o peněžitou částku pro svoji dceru Natálku, která se narodila předčasně, v šestém měsíci těhotenství a díky tomu máme stále nějaké komplikace. Jednou z nich je diagnóza mozková obrna - spastická diparéza, díky které moje dcera není schopna se sama pohybovat, Jednou z léčeb, kterou jsme již absolvovali, bylo léčení v ADELI centru v Piešťanech, které nám dost pomohlo a je nutné jeho opakování. Avšak je i finančně náročné a jako matka samoživitelka a člověk, který žije jen z příspěvků na péči, si ho nemohu sama platit, Proto jsem moc vděčná za jakýkoliv dar a snahu moji dceři pomocí a tímto děkuji i vám, že jste nám přispěli jistou částkou a dopomohli nám k absolvování dalšího pobytu,
Ještě jednou moc děkujeme.
S úctou Macháčková