Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Smlouva_advik%c3%81ti_0001

KLIM-THERAPY pro Matýska V.
Částkou 10.000,--Kč jsme podpořili 4letého Matýska V., jehož diagnózou je dětská mozková obrna - bilaterální spastická forma, a to na specializovaný léčebný rehabilitační program KLIM-THERAPY, určený k léčbě dětí s dětskou mozkovou obrnou, v lázních Klimkovice. Tento léčebný program by měl Matýskovi pomoci v rozvoji hrubé motoriky a také psychomotorického vývoje.

Přejeme Matýskovi přínosný pobyt v lázních Klimkovice a mnoho pokroků v jeho vývoji.

Maminka Matýska nám popsala svůj příběh:

Dobrý den,
jsem maminkou syna Matěje narozeného v červenci 2010. Porodila jsem nečekaně sama doma, bratr nás našel až po 4 hodinách, neboť při porodu jsem zkolabovala, takže o nás nikdo nevěděl. Matýsek byl podchlazený na 32 C, sanitka nás poté odvezla do porodnice, kde byl Matej dán do inkubátoru. Po 4 dnech nás propustili domů.Matýsek se jevil jako naprosto zdravé děťátko. Jenom nepásl koníčky a neplazil se podle vývojových pravidel. Ale pro naší paní doktorku byl jen líný a kočárkové dítě, takže jsme nic netušili. V l0 měsících, když se Matej nechtěl stavět sám na nohy, tak se dali věci do pohybu. Paní doktorka nás poslala do rizikové poradny. Na neurologii nám byla diagnostikována DMO - dětská mozková obrna.Poté Matěj podstoupil CT mozku a zde se ukázalo, že má velmi vzácnou vrozenou vadu - rozštěp mozku. Což pro nás byla šokující zpráva. Matýsek dodnes sám nechodí, sedí v sedu ve tvaru písmena Y, plazí se, sám se nenají a nemluví. Velmi rád by chodil, takže ho stavíme na nožky, ale musíme ho přidržovat.

V roce 20l2 jsme byli poprvé v lázních a to v Klimkovicích, kde jsem se dozvěděli o speciálním cvičení KLIM - THERAPY. Základem této terapie je využití speciálního stabilizačního oblečku, který zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky jako sezení, stoj, chůzi atd. Nevýhodou této léčby je cena, 4týdenní pobyt se pohybuje kolem 90 tisícům. Léčbu odborníci doporučují opakovat v půlročním intervalu.. Pojišťovny léčbu nehradí.

Rehabilitace na které pravidelně dojíždíme jsou pro Matěje motorem k dalším pokrokům, které dělá, ale věřím tomu, že KLIM-THERAPIE by udělala z motoru "turbomotor".

Chceme pro Matěje udělat vše a tak jsme se rozhodli tuto terapii podstoupit v lednu a říjnu 2014. Pro naši rodinu je, ale finančně nedostupná a bez cizí pomoci si ji bohužel nemůžeme dovolit, proto Vás prosíme o pomoc. Děkujeme velmi za Váš drahocenný čas, který jste věnovali přečtení tohoto dopisu a za jakoukoliv podporu budeme velice vděčni. Děkujeme Vaňákovi