Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Nov%c3%a9_28.7.2013_484

GPS lokátor jsme pomohli zakoupit pro 8letého Dominika P.,
který má diagnostikovaný Aspergerův syndrom. Pořízení této bezpečnostní pomůcky (v hodnotě 4.990,-- Kč) bylo nutné a to z důvodu toho, že rodiče potřebují mít kontrolu nad tím, kde se syn nachází, neboť se stává, že Dominik z ničeho nic někam odejde, na volání nereaguje, s nikým nekomunikuje, není schopen o sobě podat žádné informace apod.

GPS Lokátor se jeví jako ideální pomůcka jak pro podporu dítěte s diagnózou autismu, jeho rodiny, tak i školního zařízení, které od září 2013 Dominik začal navštěvovat.


Rodiče Dominika nám napsali:

Velice děkujeme Nadačnímu fondu Advokáti dětem za finanční příspěvek na pořízení GPS lokátoru pro našeho Dominička.

Synovi bude 8let, má diagnostikovánu střední mentální retardaci a Aspergerův syndrom, jehož důsledkem není schopen komunikace odpovídající věku a orientace jak v čase, tak v prostoru. Domčovo chování je nevyzpytatelné, pokud ho něco zaujme je schopen beze slova odejít. Nereaguje na zavolání, s cizími lidmi nekomunikuje, nerozezná nebezpečí(nerozhlédne se před vstupem do vozovky, před schody se nezastaví...), proto nás zaujal GPS lokátor, který připomíná náramkové hodinky. Syn ho sám nesundá, pokud opustí námi vymezenou tzv. bezpečnostní zónu(budovu, pozemek), ihned dostaneme informaci pomocí SMS.

Ještě jednou děkujeme a věříme, že nám všem GPS lokátor alespoň trošku "ulehčí" život.

Hodně štěstí, zdraví a jiskřiček v očích celému Nadačnímu fondu Advokáti dětem, dárcům a především obdarovaným dětem nejen v roce 2014 přejí Pižlovi

Děkujeme moc, velice si Vaší pomoci vážíme.