Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Logo-srp-r Missing

Podpora projektu "Domov je doma"

www.ranapece.cz


V rámci nastartované spolupráce s organizací Společnost pro ranou péči o.s. jsme přispěli částku 5.000,--Kč na realizaci jejich projektu "Domov je doma".

Cílem tohoto projektu je zajištění kvalitních služeb rané péče na území ČR a především zapojení rodiny, která se ocitla v náročné situaci v souvislosti¨
s narozením dítěte s postižením, do přirozeného prostředí a do běžného života.
Raná péče poskytovaná organizací Společnost pro ranou péči se zaměřuje na všestrannou podporu rodin dětí se zrakovým a kombinovaným zrakovým
postižením a jejich komunitě tak, aby mohlo dítě vyrůstat v rodině a vyvíjet se dle svých schopností.
Tento projekt by měl posloužit cca 330 rodinám s dětmi s postižením od 0 do 7let