Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Vs_336 Vs_337

Prostředky na zakoupení dioprických brýlí pro dětí z dětského domova - Jozífka a Denisku

www.dejmedetemsanci.cz


Podpořili jsme projekt "Přál bych si..." občanského sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI, o.s. a poskytli částku 7 500,-- na zakoupení dioptrických brýlí pro děti z dětského domova a to Jozífka (9 let) a Denisku (18 let).

V rámci grantového výběrového řízení jsme zvolili spolupráci s občanským sdružením DEJME DĚTEM ŠANCI, o.s.,zde je jeho představení:


Jsme mladá, dynamická a velmi rychle se rozvíjející nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je nabízet komplexní pomoc dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v dětských domovech na území České republiky.
Za dva roky činnosti máme navázánu spolupráci s 25 dětskými domovy ve všech 14 krajích ČR.
V projektech máme průběžně zařazeno kolem 190 dětí.
Naše projekty jsme koncipovali tak, aby opravdu pomohly potřebným.

• Zaměřujeme se vždy na pomoc konkrétnímu dítěti.
• Konzultujeme naše aktivity s mladými lidmi, kteří prožili dětství v dětském domově.
• K dispozici je nám poradní sbor složený z odborníků, kterým je tato problematika blízká.
• Patrony našich projektů jsou známé tváře, které mají osobní zkušenost s dětmi z dětských domovů či s danou problematikou.

Umožňujeme jednotlivců podpořit konkrétní dítě žijící v dětském domově v celé ČR, které je něčím zaujme, a to takovou formou, která je pro ně přijatelná, jak po stránce lidské, tak finanční.

Jedná se o obdobu tzv. adopce na dálku, která ovšem v tomto případě směřuje ke znevýhodněným dětem, které jsou a budou součástí naší společnosti.
Kompletní informace o naší činnosti, projektech a aktivitách naleznete na webových stránkách www.dejmedetemsanci.cz .

Jsme členem AVPO - Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje neziskové organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně prospěšné činnosti.
Každý projekt DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. má svůj vlastní účet. Každé dítě, zařazené do jednoho z projektů, má svůj variabilní symbol. Všechny prostředky věnované jednotlivým dětem jsou ze 100% použity ve prospěch dětí zařazených do jednotlivých projektů.
Našim partnerům a podporovatelům poskytujeme pravidelné, čtvrtletní zprávy o činnosti organizace.

Velice nás potěšilo, když nás oslovila paní Dvořáková v zastoupení Nadačního fondu Advokáti dětem s nabídkou spolupráce. NF Advokáti dětem podporuje děti zařazené v projektu „Přál(a) bych si…“ ,
kde se jedná o jednorázovou finanční podporu dítěte splněním jeho opodstatněného přání.
Podmínkou je, že přání dítě musí být:
• spojené jakkoliv se studiem, zvyšováním kvalifikace nebo s přípravou dítěte na budoucí povolání
• spojené se smysluplným trávením volného času (sportovní a výtvarné potřeby, hudební nástroje, pro menší děti – hry podněcující fantazii apod.)
• zdravotní pomůcky nehrazené zdravotními pojišťovnami (brýle, kontaktní čočky, rovnátka, rehabilitace, psychoterapie, apod.)

Děti si o svá přání vlastnoručně píší, menší děti kreslí obrázek. Většina dětí nám po splnění jejich přání zasílá poděkování.
Ke dni 13.3.2013 jsme již splnili 200 dětských přání v hodnotě 826.626,- Kč.

NF Advokáti dětem přispěl na pořízení brýlí pro Josefa a Denisu v celkové hodnotě 7.500,- Kč
a přislíbil úhradu jazykových kurzů pro Jiřinu a Adélu v celkové výši 5.500,- Kč.
Jménem dětí za jejich podporu děkujeme!