Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
D3p_barva

Výlet pro děti z Domu tří přání
V měsíci srpnu jsme podpořili hned několik dětí, a to v rámci jednoho projektu s názvem "Z domečku na Lužánku", kterým nás oslovila organizace Dům tří přání. Na tento projekt jsme poskytli finanční podporu ve výši 10.000,--Kč.

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace poskytující všestrannou pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi (hospitalizace jednoho z rodičů, krize v rodině - rozvod, sociální problematika, výchovné a vztahové problémy v rodině, v rodině se vyskytuje psychiatrické onemocnění či závislost na návykových látkách ), a to formou pobytu, ambulantních konzultací i terénní práce, s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině. Intenzivně společně s rodiči se hledá východisko z krizové situace tak, aby rodina dokázala řešit své starosti v budoucnu samostatně. Tím naplňuje organizace i další cíl - minimalizaci umístění dětí do ústavní výchovy a snížení počtu dětí žijících v nevyhovujících až ohrožujících podmínkách. V současné době poskytuje organizace služby ve třech detašovaných pracovištích - pobytové zařízení Dům P. Pittra pro děti, Ambulantně terénní centrum a Centrum pro děti Mezipatro.


Účelem projektu bylo uskutečnění několika denního výletu dětí z Domu tří přání v Lužických horách, který byl koncipován jako pobyt dětí mimo zařízení, se sportovními aktivitami a návštěvou kulturních akcí. Výlet probíhal ve dnech 19.8.- 24.8.2014, v chatě Lužánka za účasti 12ti dětí a 3 sociálních pracovníků.

Projekt se realizoval s cílem podpořit ohrožené děti ze dvou pracovišť Domu tří přání - Dům P. Pittra pro děti a Centrum pro děti Mezipatro během letních prázdnin, posílit je v budování jejich sebedůvěry v sociální dovednostech a ukázat jim možnosti smysluplného trávení volného času, a to formou zážitkového výletu.

Děkujeme našim partnerům a dárcům, že i takto smysluplně jsme mohli pomoci.