Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Imag0114 Imag0117

Kubík jel na integrovaný tábor pro děti a mládež se sluchovým postižením
Naše další finanční pomoc ve výší 6.200,--Kč byla poskytnuta 7letému Kubíkovi, který se potýká s těžkou vadou sluchu. Jsme rádi, že jsme mu zafinancovali pobyt na integrovaném táboře pro neslyšící děti, neboť jistým přínosem pro Kubíka bylo vzdělání, výchova v adekvátním prostředí a především podpora komunikace se stejně postiženými dětmi.

Maminka Kubíka nám napsala:

Vážená paní Dvořáková,

chci Vám, jakožto jednatelce Nadačního fondu Advokáti dětem, poděkovat za poskytnutí finančního příspěvku pro mého neslyšícího syna Jakuba. Účelem poskytnutí finančního příspěvku byla účast Jakuba a jeho průvodce, jímž mu byla jeho sestra Tereza, na integrovaném táboře, který pořádala Unie neslyšících se sídlem v Olomouci. Tábor probíhal v období od 10.8.2014 do 17.8.2014 v rekreačním středisku Protivanov. Doprovod neslyšícího dítěte ve formě sourozence nebo kamaráda je u mladších dětí, které jedou na tábor poprvé nebo podruhé doporučen z důvodu bezproblémové adaptace dítěte v neznámém prostředí s neznámými lidmi.

Sociální význam účasti neslyšících dětí na takových akcích je nezměrný. Ve speciální škole pro sluchově postižené v Brně, kterou Jakub navštěvuje, se Jakub od školky setkává víceméně se stejnými dětmi, se stejnými učiteli a pohybuje se ve sejném prostředí. Na táboře se však seznamuje s jinými dětmi, různého věku, různého typu sluchového handicapu a z různých míst naší země. Může si tedy uvědomit, že dětí jako on není jen těch několik, co zná ze školy a školky v Brně, ale že se s dětmi a lidmi se stejným handicapem může potkat prakticky kdekoli. Naučí se postupem času vyhledávat skupiny stejných lidí a účastnit se akcí pro tyto skupiny, ať jsou v Brně nebo kdekoli jinde v republice.
Když jsem děti vezla na tábor, společně jsme si prohlédly pokoje, seznámili jsme se se spolubydlícími dětí a prohlédli jsme si prostor tábora. Večer, když jsem z tábora odjížděla, děti už měly kamarády a mohla jsem odjet s pocitem, že vše bude OK. Za týden v neděli jsem děti vyzvedávala z tábora absolutně spokojené, plné dojmů. Hned se zajímaly o to, jestli příští rok budou moci tábor opět absolvovat a jestli se tábor bude konat.

Závěrem tedy ještě jednou děkuji Nadačnímu fondu Advokáti dětem, kterou zastupujete, za umožnění absolvovat mým dětem a hlavně Jakubovi tento tábor.
Přeji Vám a fondu spoustu šťastných a spokojených klientů - dětí, kterým díky Vaší pomoci splníte přání a sny, které by pro ně byly jinak nedostupné a nesplnitelné.

S pozdravem

Lenka Rašková, Tišnov