Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Logo_o.s. V_hern%c4%9b1 V_hern%c4%9b_(2)

Děti si užily čas se svými vrstevníky a rodiče mohli načerpat další síly a odpočinout si.

A to díky projektu "Respitní víkendové pobyty pro těžce postižené děti v r.2014", který realizuje několikrát do roka sdružení Cesta slunce o.s. Tento projekt jsme opět v tomto roce podpořili, konkrétně částkou 10.000,--Kč.

Projekt zajistí těmto dětem strávit čas jinde než v domácím prostředí či školním prostředí. Zároveň Respitní pobyty umožňují rodičům, kteří celodenně pečují o své postižené děti, odpočinout si, věnovat se zdravým členům rodiny, či svým koníčkům.

Těší nás, že jsme mohli díky našim partnerům a dárcům tento smysluplný projekt podpořit a organizaci Cesta slunce přejeme mnoho zrealizovaných Respitních pobytů a především stále spokojené dětské klienty.


Zde je krátké představení občanského sdružení Cesta slunce, slovy paní místopředsedkyně Ireny Vagenknechtové:

"Toto sdružení bylo založeno v r. 2005 jako nezisková organizace, rodiči těžce postižených dětí a mladých dospělých, za účelem přímé a vhodné pomoci svým členům. Ve sdružení
pracujeme jako dobrovolníci a tudíž veškeré získané prostředky jdou na naše projekty.

První roky jsme se orientovali na pomoc stacionáři, který děti navštěvovaly. Pomohli jsme vybavit šatnu, tělocvičnu, zajistili jsme různé polohovací a terapeutické pomůcky, přispívali jsme na hipoterapii, plavání a solnou jeskyni. Naším hlavním projektem od roku 2007 jsou Respitní víkendové pobyty dětí, o které je mezi rodiči velký zájem. Jednou do měsíce zajišťujeme prostory, stravu a osobní asistentky, které o děti pečují od pátku odpoledne do neděle odpoledne, aby si i rodiče mohli odpočinout nebo se věnovat dalším členům rodiny. Tento projekt se snažíme udržet nadále, protože nabídka této služby v Praze, pro naše těžce postižené děti není.

Z grantů a darů přispíváme na školy v přírodě, individuální ozdravné pobyty a na služby osobní asistence v rodinách, protože děti nám rostou, práce s nimi je náročnější a tak rodiče přivítají pomoc asistentek/tů.
V dnešní době není vůbec lehké sehnat dárce, abychom mohli pomáhat, ale snažíme se a budeme se snažit."