Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých
Next Next_2
Va%c5%a1ek_teichman_matka_jitka_teichmanov%c3%a1 Dopis_teichmanov%c3%a1

Osobní asistent pomůže Vašíkovi v MŠ.
I tuto formu pomoci rádi podpoříme. Vašíkovi jsme zafinancovali osobního asistenta, který ho bude doprovázet každodenně v jeho MŠ, a to částkou 6.000,--Kč. Díky své diagnóze jakou je autismus, potřebuje Vašík stálou pomoc a non-stop asistenci při pobytu v mateřské školce. Bohužel stát na asistenční služby nepřispívá, tak rodina musí hledat jiné, externí zdroje financování.
Přejeme Vašíkovi zejména hodně zdraví a také aby se mu ve školce co nejvíce líbilo a měl hodně kamarádů.