Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých

JAK POMÁHÁME

 

Naší strategií je poskytování finančních darů konkrétním dětem s daným zdravotním problémem či postižením a také dětem sociálně znevýhodněným. Rádi bychom se zapojili do spolupráce s jinými neziskovými organizacemi, především s občanskými sdruženími, kteří se na daný zdravotní či jiný problém specializují.

Finanční příspěvky chceme alokovat pro:

1. Postižené a handicapované děti (děti s dětskou mozkovou obrnou, autismem, epilepsií, mentální retardací, svalovou hypotomií, atd.)

Individuální pomoc bude poskytována formou jednorázového finančního příspěvku, a to zejména na nákup kompenzačních a polohovacích pomůcek, dle konkrétních žádostí rodičů postižených dětí.

2. Vážně a dlouhodobě nemocné děti (onkologicky nemocné, nevyléčitelně nemocné, děti se závažným onemocněním, atd.)

Individuální pomoc budeme poskytovat formou jednorázového finančního příspěvku a to zejména na léčebné výlohy (doplatky léků, pobyt v nemocnici, náklady spojené s léčbou, zakoupení zdravotní techniky atd.) dle konkrétních žádostí rodičů nemocných dětí.

V rámci projektu máme zájem spolupracovat s občanskými sdruženími, které podporují děti s konkrétním typem nemoci (např. vrozenou vadou kůže epidermolysis bullosa, diabetes, podpora dětí s cystickou fibrozou, atd.).

3. Finanční podpora dětem v dětských domovech a stacionářích po celé České republice ve spolupráci s občanskými sdruženími, které zajišťují dostupnost bydlení a pracovní uplatnění pro děti, které opouští ústavní zařízení a chystají se na vlastní start do života.

4. Finanční spoluúčast na ozdravných pobytech pro děti s onkologickým či jiným závažným onemocněním a také pro děti z dětských domovů.  

 

Žádosti o poskytnutí finančního daru budeme posuzovat a vyhodnocovat na základě kompletně zaslané dokumentace od žadatele příspěvku (informace viz POTŘEBUJI POMOCI), a to vždy 1krát kvartálně,  při zasedání členů správní rady.