Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých

STRUKTURA FONDU

Správní rada
Předseda správní rady: Zuzana Dvořáková
Místopředseda správní rady: Mgr. Martin Hrodek
Člen správní rady: Mgr. David Vaníček, Ph.D.

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: JUDr. Dušan Dvořák
Člen dozorčí rady: JUDr. Alexandr César
Člen dozorčí rady: Mgr. Tomáš Skoumal

Zřizovatel
JUDr. Dušan Dvořák
Mgr. Martin Hrodek

Nadační fond Advokáti dětem je zapsán v nadačním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v odd. N, vložce č. 978